مجلس ملی کبیر ترکیه تمامی کشورهای جهان را به شناسایی قدس به عنوان پایتخت فلسطین دعوت کرد

مجلس ملی کبیر ترکیه، از تمامی جهان، برای به رسمیت شناخته شدن قدس به عنوان پایتخت فلسطین دعوت به عمل آورد

868005
مجلس ملی کبیر ترکیه تمامی کشورهای جهان را به شناسایی قدس به عنوان پایتخت فلسطین دعوت کرد

مجلس ملی کبیر ترکیه، از تمامی جهان، برای به رسمیت شناخته شدن قدس به عنوان پایتخت فلسطین دعوت به عمل آورد.

متن بیانیه مشترکی که از سوی احزاب عدالت و توسعه، جمهوری خلق و جنبش ملی گرا تهیه شده است، توسط عایشه نور باغچه کاپیلی قرائت شد.

در این بیانیه آمده است، از سوی سازمان همکاری اسلامی، از تمامی کشورهای جهان دعوت میکنیم تا قدس شرقی که همچنان تحت اشغال قرار دارد را بر اساس مرزهای تعیین شده در سال 1967 به عنوان پایتخت فلسطین مستقل به رسمیت بشناسند.  خبرهای مرتبط