دیدار نخست وزیر ترکیه با معاون رئیس جمهوری گامبیا

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه با آجا فاتوما معاون رئیس جمهوری گامبیا که جهت شرکت در نشست فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به استانبول سفر کرده است، دیدار کرد

867199
دیدار نخست وزیر ترکیه با معاون رئیس جمهوری گامبیا

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه با آجا فاتوما معاون رئیس جمهوری گامبیا که جهت شرکت در نشست فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به استانبول سفر کرده است، دیدار کرد.

در جریان این دیدار که در دفتر کار نخست وزیر در کاخ دولما باغچه برگزار شد، موقعیت قدس و برگزاری این نشست فوق العاده و موضوعات دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار موضوع حمایت ترکیه از توسعه گامبیا، روابط اقتصادی دو کشور و ارتقاء سطح مناسبات دو کشور مطرح گردید.

معاون رئیس جمهوری مهمان نیز با اشاره به اینکه ابتکار ترکیه در زمینه قدس بسیار حائز اهمیت است، از ترکیه به خاطر حمایت هایش از کشور ترکیه سپاسگزاری کرد.خبرهای مرتبط