بیانیه سفارت ترکیه در عشق اباد در زمینه نحوه تصدیق مدارک

در این بیانیه نحوه تصدیق مدارک به صورت مشروح توضیح داده شده است.

بیانیه سفارت ترکیه در عشق اباد در زمینه نحوه تصدیق مدارک

به منظور اطلاع رسانی به تعداد زیادی از شرکت ها، موسسات و افراد وابسته به ترکیه که در ترکمنستان فعالیت می کنند، اعلامیه ای از طرف سفارت ترکیه در عشق آباد منتشر شده که حاوی جزئیات مقررات جدید است.

در این بیانیه نحوه تصدیق مدارک به صورت مشروح توضیح داده شده است.

بر این اساس، برای اینکه اسناد صادر شده در ترکیه در ترکمنستان معتبر شوند، باید مجموعه ای از مراحل قانونی را در ترکیه طی کنند که به صورت مشروح در وب سایت سفارت ترکیه در عشق اباد منتشر شده است.خبرهای مرتبط