ادامه عملیات ضد ترور در شیرناک/ 8 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات هوایی بر علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در شیرناک، 8 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

833837
ادامه عملیات ضد ترور در شیرناک/ 8 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات هوایی بر علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در شیرناک، 8 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع امنیتی، 8 تروریست پ ک ک در روستای ینیجه شهرستان بیت الشباب توسط یک جنگنده بدون سرنشین شناسایی شدند.

در عملیات های هوایی در دو نقطه جداگانه 8 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند.

عملیات ضد ترور در منطقه همچنان ادامه دارد.  خبرهای مرتبط