وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه : عزت بگوویچ به تمامی دنیا یاد داد که جنگ هم اخلاق دارد

نومان کورتولموش وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه اعلام کرد، مرحوم آلیا عزت بگوویچ موسس و اول رئیس جمهوری بوسنی هرزگوین به رغم زندگی در شرایط غیرانسانی و غیراخلاقی جهان به تمامی دنیا یاد داد که جنگ هم اخلاق دارد

832766
وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه : عزت بگوویچ به تمامی دنیا یاد داد که جنگ هم اخلاق دارد

نومان کورتولموش وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه اعلام کرد، مرحوم آلیا عزت بگوویچ موسس و اول رئیس جمهوری بوسنی هرزگوین به رغم زندگی در شرایط غیرانسانی و غیراخلاقی جهان به تمامی دنیا یاد داد که جنگ هم اخلاق دارد.

کورتولموش ضمن شرکت در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره آلیا عزت بگوویچ که به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت این رهبر فقید در مرکز فرهنگ و کنگره ملی بشتپه برگزار شده بود، طی سخنانی اعلام کرد، عزت بگوویچ هم از جنبه شخصیت و هم از نظر دیدگاه هایش سالیان سال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این شخصیت برجسته نقش بسیار مهمی در جغرافیای اسلام و جهان مسلمانان داشته است.

وزیر فرهنگ و گردشگری گفت: عزت بگوویچ شخصیت بزرگی است. از سویی عقاب میدان های جنگ و از سویی دیگر نیز کبوتر صلح  بود. از یک سو یکی از سخاوتمندترین انسانهای جهان و از سویی دیگر نیز در برابر دشمنان و ظالمین یکی از خشمگین ترین انسانهای جهان بود. از سویی یک عالم و متفکر و از سویی دیگر نیز یک شخصیت مردمی بود که زندگی ساده و متواضعانه ای داشت.

کورتولموش ضمن تاکید بر اینکه آلیا عزت بگوویچ مردم بوسنی را که در مرکز اروپا و در مقابل چشمان جهان نابود میشدند، به پا خیزاند، گفت که با این ویژگی ها او رهبر عالم و قهرمان بود.

وزیر فرهنگ و گردشگری با اشاره به اینکه دیدگاه های آلیا عزت بگوویچ چراغ راه جوانان و نسل های آینده است گفت: آلیا عزت بگوویچ به همه جهان نشان داده که مسلمانان و اسلام میتواند پلی باشد بین شرق و غرب.

کورتولموش همچنین تاکید کرد که مرحوم عزت بگوویچ موسس و اول رئیس جمهوری بوسنی هرزگوین به رغم زندگی در شرایط غیرانسانی و غیراخلاقی جهان به تمامی دنیا یاد داد که جنگ هم اخلاق دارد.

نومان کورتولموش ضمن یادآوری اینکه عزت بگوویچ در دوره ای که مسلمانان بوسنی با نسل کشی مواجه میشدند، پس از یک پیروزی خطاب به ارتش اش گفته بود : "بله اکنون پیروز شدیم. اکنون پیشروی میکنیم ولی مبادا که با همسایگان و صربهایی که با ما نمیجنگند مبارزه کنید. هرگز به آنها آسیب نرسانید. چرا که اگر ما هم ظالم شویم، چه کسی با ظلم مبارزه خواهد کرد. " تاکید کرد که این اظهارات عزت بگوویچ به تمامی دنیا اخلاق جنگ را آموخت.   خبرهای مرتبط