پنج تروریست پ.ک.ک در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

ستاد کل ارتش ترکیه با انتشار بیانه ای اعلام کرد: در عملیات دیروز جنگنده های کشور علیه مواضع گروه تروریستی و تجزیه طلب پ.ک.ک در منطقه زاپ شمال عراق، 5 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

829165
پنج تروریست پ.ک.ک در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

ستاد کل ارتش ترکیه با انتشار بیانه ای اعلام کرد: در عملیات دیروز جنگنده های کشور علیه مواضع گروه تروریستی و تجزیه طلب پ.ک.ک در منطقه زاپ شمال عراق، 5 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

تروریستها در تدارک حمله به نیروهای عملیاتی ارتش ترکیه بودند.

عملیات هوایی ارتش ترکیه در این منطقه ادامه دارد.

جنگنده های نیروی هوایی ارتش ترکیه پس از پایان موفقیت آمیز عملیات فوق، سالم به پایگاه های خود بازگشتند.خبرهای مرتبط