ییلدیریم: همکاری با دشمنان زیبنده اتحاد ما نیست

ییلدیریم: اگر آمریکا می خواهد پیمان خود با ما را ادامه دهد باید فورا از حمایت و پشیبانی گروه های ی.پ.گ/ پ.ی.د در سوریه که از عناصر وابسته به پ.ک.ک هستند دست بردارد

824002
ییلدیریم: همکاری با دشمنان زیبنده اتحاد ما نیست

بینالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه طی سخنانی در نشست گروهی حزب متبوع خود در مجلس کبیر ملت در آنکارا گفت: اگر آمریکا می خواهد پیمان خود با ما را ادامه دهد باید فورا از حمایت و پشیبانی گروه های ی.پ.گ/ پ.ی.د در سوریه که از عناصر وابسته به پ.ک.ک هستند دست بردارد. همکاری با دشمنان زیبنده اتحاد ما نیست. همپیمانی به معنای باهم بودن در روزهای خوب و بد است.  

ادامه سخنان نخست وزیر به شرح زیر است:

- در چارچوب تحقیقات درباره اعضای فرقه تروریستی فتو در مورد برخی کارکنان مراکز دیپلماتیک آمریکا روند قضایی را آغاز کرده ایم. ترکیه یک دولت قانونمند است. برای کسی که مرتکب جرم شده است، اشتغال در مراکز دیپلماتیک آمریکا امتیازی برایش نیست. برای این امر از عالیجنابان اجازه نخواهیم گرفت. مگر هنگامی که شما معاون مدیر یک بانک رسمی ما را در حالیکه برای انجام وظیفه به کشور شما رفته بود زندانی کردید از ما اجازه گرفتید؟ چرا همچنان سرکرده فتو را در آنجا پناه می دهید؟ آیا این امر شایسته متحدبودن و دوستی است؟.

این خبر درحال به روز رسانی است...خبرهای مرتبط