عملیات ضد تروریستی ترکیه بدون وقفه ادامه دارد

در عملیات ضدتروریستی علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در وان، موش و ارزینجان، 7 تروریست از قدرت عمل ساقط شد

عملیات ضد تروریستی ترکیه بدون وقفه ادامه دارد

عملیات ضد تروریستی ترکیه بدون وقفه ادامه دارد. 

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد، در عملیات ضدتروریستی علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در وان، موش و ارزینجان، 7 تروریست از قدرت عمل ساقط شده است.

وزارت کشور اعلام کرد، در حومه محله تاهیل شهرستان باش قلعه وان 4 و در شهرستان کماه ارزینجان 1 تروریست از قدرت عمل ساقط شد. 

دو تروریست در مرکز شهرستان موش از قدرت عمل ساقط شده که یکی از آنها از سرکردگان سازمان تروریستی بوده است. 

در خلال عملیات مهمات متعلق به سازمان تروریستی نیز ضبط شد.

 

 خبرهای مرتبط