هشدار وزیر کشور ترکیه به کشورهای غربی حامی تروریسم

سلیمان سویلی وزیر کشور ترکیه به کشورهای غربی حامی تروریسم هشدار داد

780988
هشدار وزیر کشور ترکیه به کشورهای غربی حامی تروریسم

سلیمان سویلی وزیر کشور ترکیه به کشورهای غربی حامی تروریسم هشدار داد.

سلیمان سویلی گفت : بخوبی می دانیم که چه کشورهایی و یا چه کسانی در صدد ضربه وارد کردن به ترکیه هستند، تدابیر لازمه را اتخاذ می کنیم.

سلیمان سویلی طی سخنانی در مراسم کلاس های آموزشی کاندیداهای  فرمانداران 105 امین دوره اداره آموزشی وزارت کشور ترکیه اعلام داشت : از سازمان تروریستی " پ ک ک " نه از دورترین نقطه جهان بلکه از کشورهای نزدیک به ترکیه و کشورهایی که ما آنها را بخوبی می شناسیم، حمایت می شود.

وزیر کشور ترکیه افزود : نیک می دانیم که چه کسانی می خواهند با کشور ما آسیب برسانند. از منشا سلاح هایی که در ترکیه ضبط می کنیم بخوبی آگاهی داریم. بدانید که تدابیر لازمه را اتخاذ می کنیم.خبرهای مرتبط