ترکیه در بخش خدمات بهداشتی به لیگ برتر صعود کرده است

وزیر بهداشت ترکیه اعلام داشت که ترکیه در بخش خدمات بهداشتی، از لیگ سوم به لیگ برتر صعود کرده است

767325
ترکیه در بخش خدمات بهداشتی به لیگ برتر صعود کرده است

رجب آکداغ وزیر بهداشت ترکیه، طی اجلاسی در اسکی شهیر ترکیه، سخنرانی کرده و اعلام داشت که برای عالی تر نمودن خدمات بهداشتی در ترکیه، با اراده و مصمم میباشند.

آکداغ گفت: "تغییرات در بهداشت ترکیه، سیستم بهداشتی جدید، خدمات عالی، ارائه خدمات بدون توجه به فقیر و ثروتمند، شهری و روستایی، بدون تبعیض، حتی بدون تبعیض میان شهروندان ترک و پناهجویان سوری، ترکیه را نزد کشورهای جهان و سازمانهای بهداشت بین المللی، به لیگ برتر رسانده است."

وی با تاکید بر اینکه ترکیه قصد دارد تا در میان "4 کشور بزرگ" در لیگ برتر قرار گیرد، ابراز داشت که برای این امر به فعالیتها ادامه میدهیم.خبرهای مرتبط