یلدریم: اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه مانع ایجاد می‌کند

نخست وزیر ترکیه اظهار داشت:  ترکیه تنها کشوری است که مذاکرات عضویت کامل در اتحادیه اروپا را آغاز کرده، اما از معافیت ویزا برخوردار نشده است.

یلدریم: اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه مانع ایجاد می‌کند

بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه در نشست کاری ترکیه- مجارستان اظهار داشت: اتحادیه اروپا تا جاییکه قادر است در صدد ایجاد مانع و سختی در برابر ترکیه است.

نخست وزیر ترکیه افزود:" ترکیه تنها کشوری است که مذاکرات عضویت کامل در اتحادیه اروپا را آغاز کرده، اما از معافیت ویزا برخوردار نشده است. به نظرم این مساله تقصیر اتحادیه اروپا است. زیرا این اتحادیه درحالی که برای برخی کشورها حتی مذاکرات عضویت را آغاز نکرده اند برای آنها معافیت روادید اعطاء کرده، اما این اتحادیه برای ترکیه که 40 سال از آغاز مذاکرات عضویت کامل در اتحادیه سپری شده، ‍موانع زیادی را به وجود آورده است."

وی با بیان اینکه ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود نه تنها قادر به تامین امنیت در شبه جزیره بالکان است بلکه در تامین امنیت اروپا نیز موثر است، تصریح کرد:" اگر امروزه جنگ خاورمیانه از اروپا دور است علت اصلی آن اقداماتی است که ترکیه در این خصوص انجام داده و مانع از جریان سیل پناهچویان به اروپا شده است."خبرهای مرتبط