دیدار نمایندگان ترکیه و اتحادیه اروپا در بروکسل

نمایندگان ترکیه و اتحادیه اروپا، به منظور قوی سازی روابط دوجانبه و افزایش اتحاد کاری، امروز یک اجلاس دیالوگ سیاسی در بروکسل برگزار میکنند

751493
دیدار نمایندگان ترکیه و اتحادیه اروپا در بروکسل

نمایندگان ترکیه و اتحادیه اروپا، به منظور قوی سازی روابط دوجانبه و افزایش اتحاد کاری، امروز یک اجلاس دیالوگ سیاسی در بروکسل برگزار میکنند.

در این اجلاس که در سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، سفیر سلیم ینل معاون وزارت اتحادیه اروپا و محمت کمال بوزای معاون وزیر امور خارجه از طرف ترکیه شرکت خواهند کرد.

در این هیئت فاروک کایماکجس نماینده دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا نیز شرکت دارد. از سوی اتحادیه اروپا نیز، نمایندگانی از سرویس سیاست همسایگی کمیسیون اتحادیه اروپا و روابط خارجه اتحادیه اروپا شرکت خواهند داشت.

در این اجلاس که در سطح مدیران سیاسی برگزار میگردد، سیاست خارجی، روند مذاکرات عضویت، انرژی، امنیت، نیروی نامتناهای، رادیکالیزم، دشمنی با خارجیان، مبارزه با ترور، آزادی ویزا برای شهروندان ترک در اروپا، قوی شدن اتحادیه گمرکی، اقتصاد و مسائل ترابری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتظار میرود  طرفین در رابطه با اینکه طی یک سال آینده، در کدام بخشها فعالیتهای مشترک انجام خواهند داد تصمیم گیری نموده و گامهای ملموس متقابل بردارند.

پس از اجلاس دیالوگ سیاسی، دیدارهایی در سطح اعضای کمیسیون اتحادیه اروپا و وزرای ترک در بروکسل انجام خواهد شد.خبرهای مرتبط