دیدار نخست وزیر بلغارستان از ترکیه

بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان برای یک دیدار رسمی وارد ترکیه شد

751857
دیدار نخست وزیر بلغارستان از ترکیه

بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان برای یک دیدار رسمی وارد ترکیه شد.

بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه در آنکارا طی یک مراسم رسمی از بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان استقبال کرد.

در این مراسم مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه نیز حضور یافت.

بوریسوف در چهارچوب این دیدار کاری در موازات آنکارا در استانبول نیز تماس هایی بعمل خواهد آورد.

در دیدارها روابط دو جانبه و موضوعات منطقه ایی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

روابط ترکیه و بلغارستان با اتکا بر اصل حسن همجواری و حفظ منافع متقابل مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.خبرهای مرتبط