کمکهای بشردوستانه ترکیه به نیازمندان جهان ادامه دارد

ترکیه در ماه مبارک رمضان بسوی افریقا دست یاری دراز کرد

کمکهای بشردوستانه ترکیه به نیازمندان جهان ادامه دارد

ترکیه در ماه مبارک رمضان بسوی افریقا دست یاری دراز کرد.

جمعیت هلال احمر ترکیه با دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به نیازمندان در سومالی، یمن و سودان که در نتیجه جنگ داخلی، بیماری و قحطی گریبانگیر بحران انسانی می باشند، 3 کشتی حامل یاری مواد غذایی ارسال می کند.

سبات اولین کشتی از سه کشتی مذکور که هر کدام به نیاز 3 میلیون به مواد غذایی پاسخ خواهد داد، بارگیری در بندر تاش اوجو در مرسین را آغاز کرد.

کرم کینیک رئیس جمعیت هلال احمر ترکیه طی سخنانی در رابطه با موضوع اظهار داشت، این کار از نظر ما مایه غرور و افتخار می باشد. برای ادای دین مان به عالم بشریت، مسئولیتهایمان را بجای می آوریم. در کشتی هزار تریلر حاوی کمکهای بشری وجود دارد.

کشتی سبات در ماه مبارک رمضان عازم سومالی خواهد شد.

بعد از این کشتی، با دو کشتی دیگری که به یمن و سودان فرستاده خواهند شد، در کل برای 9 میلیون نفر مواد غذایی ارسال خواهد گردید.خبرهای مرتبط