ترکیه نشست مجمع پارلمانی شورای اروپا را تحریم کرد

برخی از اعضای هیئت نمایندگی ترکیه از احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی در نشست های مجمع پارلمانی شورای اروپا شرکت نخواهند کرد

ترکیه نشست مجمع پارلمانی شورای اروپا را تحریم کرد

طالب کوچک‌جان رئیس هیئت پارلمانی ترکیه در مجمع پارلمانی شورای اروپا در گفتگو با خبرنگار آناتولی اعلام کرد: پس از تصویب طرح نظارت سیاسی بر ترکیه از سوی این مجمع، اعضای هیئت پارلمانی ترکیه از احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی تصمیم گرفتند که در جلسات مجمع پارلمانی شورای اروپا شرکت نکنند.

او با اشاره به اینکه برخی از مواد این طرح ناقض حاکمیت ملی ترکیه است، گفت: "مجمع پارلمانی شورای اروپا در جلسه 25 آوریل 2017 تصمیم اشتباهی گرفت. به عنوان رئیس هیئت ترکیه این طرح را به شدت محکوم می کنیم".

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط