مصاحبه رئیس جمهور ترکیه با خبرگزاری رویترز

رجب طیب اردوغان با بیان اینکه تصمیم تبعیض آمیز مجمع پارلمانی شورای اروپا در رابطه با ترکیه کاملا سیاسی می باشد گفت: "این تصمیم را به رسمیت نمی شناسیم."

720400
مصاحبه رئیس جمهور ترکیه با خبرگزاری رویترز

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه تصمیم تبعیض آمیز مجمع پارلمانی شورای اروپا در رابطه با ترکیه کاملا سیاسی می باشد گفت: "این تصمیم را به رسمیت نمی شناسیم." 

اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری با خبرگزاری رویترز مصاحبه ای انجام داد. 

رئیس جمهور ترکیه تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا برای نظارت سیاسی بر ترکیه پس از 13 سال را "کاملا سیاسی" تلقی کرد.

اردوغان همچنین به ارزیابی عملیاتی که صبح امروز در منطقه کاراچوک سوریه و منطقه سنجار در شمال عراق ترتیب یافت پرداخت. 

ایشان با بیان اینکه قبل از عملیات به آمریکا، روسیه و حکومت منطقه ای شمال عراق خبر داده اند گفت: "اجازه نخواهیم داد تا سنجار تبدیل به پایگاه پ ک ک تبدیل شود. 

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد، این عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه از تروریزم ادامه خواهد یافت. خبرهای مرتبط