یلدرم : در سیستم جدید ملت ترکیه صاحب سخن خواهد شد

بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه ضمن شرکت در یک برنامه تلویزیونی خصوصی در ازمیر به سوالات مهم روز پاسخ داد

یلدرم : در سیستم جدید ملت ترکیه صاحب سخن خواهد شد

بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه ضمن شرکت در یک برنامه تلویزیونی خصوصی در ازمیر به سوالات مهم روز پاسخ داد .

بینالی یلدرم اعلام کرد : در سیستمی که قرار است با اصلاح قانون اساسی در ترکیه جایگزین شود، حیطه های ماموریت مقام ریاست جمهوری بشکلی واضح و آشکار مشخص شده است.

یلدرم تاکید کرد وظیفه رئیس جمهوری اداره کشور و وظیفه مجلس نیز تدوین قانون است.

نخست وزیر ترکیه ضمن تاکید بر اینکه مجلس ملی کبیر ترکیه قانون تدوین کرده و صلاحیت اجرای این قوانین نیز بر عهده رئیس جمهور است گفت :  رئیس جمهوری این أمور را با فرمان های اجرایی به پیش خواهد برد. موضوعاتی که در قانون اساسی بایستی با قانون عملی شود، به هیچ عنوان در حیطه صلاحیت دستور العمل های اجرایی ریاست جمهوری قرار ندارد. اگر در موردی قانونی صادر شده و رئیس جمهور نیز در همان مورد دستور العملی صادر کند، قانون برتری داشته و دستور العمل رئیس جمهوری بی اعتبار خواهد بود.

بینالی یلدرم ضمن اشاره به اینکه در سیستم جدید مقام نخست وزیری لغو خواهد شد تاکید کرد : دو گانگی در سیستم مدیریت کشور بمعنی دو أراده گی است و موجب اتلاف وقت ترکیه خواهد شد. در سیستم جدید أراده ای واحد وجود داشته و کسی که ملت به او صلاحیت داده ، اداره کشور را بدست خواهد گرفت.

نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه سیستم جدید ره آور تفاهم در کشور خواهد شد گفت : با این سیستم شهروندان ترکیه از دو حق انتخاب برخوردار می شوند، یکی مجلس یعنی نمایندگان مجلس و دیگری رئیس جمهور. بدین ترتیب ملت ترکیه دو نوع صلاحیت برای مدیریت کشور به افراد واجد شرایط را می دهد. به مجلس می گوید که تو قوانین تدوین می کنی و رئیس جمهور انتخابی را تحت کنترل قرار می دهی و اگر عملکرد اشتباه رئیس جمهوری را تثبیت کردی اقدمات لازمه را انجام می دهی. به رئیس جمهور نیز می گوید که تو هم کشور را اداره  کن و به وعده های که داده ای عمل کن. یعنی سیستم جدید حیطه های ماموریت را بشکلی واضح و مشخص تعیین می کند. به عبارتی دیگر تفکیک قوا با خطوط کاملا مشخص قابل تثبیت خواهد بود. سیستم موجود فاقد این ویژه گی هاست.

بینالی یلدرم افزود با سیستم جدید ملت ترکیه صاحب سخن خواهد  بود.خبرهای مرتبط