کایناک: از سازمان بهداشت جهانی و عفو بین الملل هم خواستم در کالبدشکافی حضور یابند

معاون نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: متاسفانه شاهد حادثه ای هستیم که دولت‌های بزرگ نسبت به آن بی تفاوت بوده و برای یافتن راه حلی در راستای این بحران تلاش نمی کنند.

706405
کایناک: از سازمان بهداشت جهانی و عفو بین الملل هم خواستم در کالبدشکافی حضور یابند

ویسی کایناک، معاون نخست وزیری ترکیه در رابطه با حمله شیمیایی رژیم اسد به خان شیخون در استان ادلب سوریه اظهار داشت: مجروحین به بیمارستان ریحانلی منتقل شده و تحت درمان هستند. فعالیت های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای هم از لحاظ اینکه ممکن است به دیگران سرایت کند و هم از لحاظ درمان آسیب دیدگان شرایط تکنیکی ویژه ای لازم دارد. سه تن از آنان جان باختند، دستور کالبدشکافی یکی از آنان را صادر کردیم. از سازمان بهداشت جهانی و عفو بین الملل هم خواستم در کالبدشکافی حضور یابند.  

 معاون نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: متاسفانه شاهد حادثه ای هستیم که دولت‌های بزرگ نسبت به آن بی تفاوت بوده و برای یافتن راه حلی در راستای این بحران تلاش نمی کنند. طبعا نتیجه منفی آن مانند وقوع چنین حوادث خواهد بود . این قبیل حوادت حتی ممکن است مذاکراتی که در آستانه شروع شد و توانسته رژیم اسد و مخالفین را در اطراف یک میز گرده هم آورده و برای ایجاد یک صلح پایدار یا حتی آتش بس دايمی تلاش کنند را نیز به خطر مواجه کرده است.خبرهای مرتبط