اردوغان: پارلمان ترکیه پارلمانی جوان و مولد خواهد شد

کسانی که به مخالفت با آن می پردازند با سیستم مشکلی ندارند، با ملت مخالف هستند. مخالفت آنها با اردوغان نیست، با ملت است

اردوغان: پارلمان ترکیه پارلمانی جوان و مولد خواهد شد

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاح چندین پروژه در استان قهرمان ماراش در رابطه با تغییرات قانون اساسی، گفت: پارلمان ترکیه پارلمانی جوان و مولد خواهد شد.

وی افزود: "کسانی که به مخالفت با آن می پردازند با سیستم مشکلی ندارند، با ملت مخالف هستند. مخالفت آنها با اردوغان نیست، با ملت است".

ادامه سخنان رئیس جمهور ترکیه در مراسم مذکور به شرح زیر است:

برای آنکه آینده کشور منوط به ترجیح های شخصی نباشد، سعی برای گذر به این سیستم جدید داریم.

آنها که با نظام ریاست جمهوری مخالفت می کنند معتقدند در این سیستم پارلمان تضعیف می شود، اما این درست نیست.

برای توسعه یک کشور امنیت و ثبات از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ما آن را تامین کردیم.

 از این پس مردم ترکیه حکومت خود را به کسانی خواهند سپرد که برای کشورشان، آینده خود و فرزندانشان دارای پروژه، برنامه، آمادگی، عشق خدمت و نیت تلاش باشند. کسانی که به معادلات ضعیف سیاسی مجلس و قدرت های قیم گونه متکی هستند و به این ترتیب بر سر این ملت مسلط هستند٬ در این سیستم جایی نخواهند داشت.

 با شفاف شدن مرزهای میان دستگاه قضایی و اجرایی، امکان آن فراهم می شود که هر کس تنها بر روی کار خود متمرکز شود. یعنی ریاست جمهوری کشور را اداره خواهد کرد، مجلس قوانین را تصویب و دستگاه قضایی نیز آن را به اجرا درخواهد آورد. از آنجا که در این سیستم هیچ قدرتی بر دیگری برتری ندارد، شاهد بحث و جدال هایی که در ترکیه پیشین به کرات اتفاق می افتاد، شاهد نخواهیم بود و ان شاءلله دیگر تخطی از قانون صورت نخواهد گرفت. خبرهای مرتبط