دومین مرکز ذخیره گاز طبیعی ترکیه افتتاح شد

رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه در مراسم افتتاح دومین مرکز ذخیره گاز طبیعی کشور سخنرانی نمودند

دومین مرکز ذخیره گاز طبیعی ترکیه افتتاح شد

توسط مرکز ذخیره گاز طبیعی دریاچه نمک، 12 درصد نیاز مصرف گاز طبیعی سالانه در منازل مسکونی ذخیره خواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در مراسم افتتاح این مرکز شرکت نمود، ابراز داشت که این مرکز، ظرفیت ذخبره گاز طبیعی را 5 برابر افزایش خواهد داد.

رئیس جمهور ترکیه، در مراسم افتتاح مرکز ذخیره گاز طبیعی دریاچه نمک و سرمایه گذاریهای عمومی که ساختشان به اتمام رسیده است، برای اولین بار پس از تایید قانون اصلاحات در قانون اساسی سخن گفته و ابراز داشت، سیستم جدید، از نمونه های مشابه در کشورهای دیگر متفاوت میباشد.

اردوغان سیستم جدید را به عنوان سیستم حکومتی ریاست جمهوری مدل ترک، معرفی کرد.

وی ضنم ابراز اینکه سیستم ریاستی با حفظ اتحاد، برابری و برادری ترکیه، مبارزه برای رسیدن به هدفش را قویتر خواهد کرد، گفت: "ترکیه در مسیر تغییر سیستم حکومتی، وارد چند راهی مهمی شده است. امروز پیش از آمدن به اینجا امضا کردم و هم اکنون روند آغاز شد. به امید خداوند، ملت عزیزمان روز 16 آوریل پای صندوقهای رای خواهند رفت."

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه ضمن ابراز امیدواری از اینکه آثار جدیدی که افتتاح میگردند، برای مردم آک سارای سبب خیر گردند، در رابطه با همه پرسی سخن گفت.

نخست وزیر ترکیه در سخنانش گفت: "ترکیه بارهایی که بر دوش دارد را رها خواهد کرد. با سیستم حکومتی ریاستی، با گامهایی مطمئن قدم بر خواهیم داشت."خبرهای مرتبط