ارتشبد آکار: "ناتو باید در مبارزه با تروریزم حمایتی ملموس از ترکیه بعمل آورد"

ارتشبد خلوصی آکار در 176-امین جلاس کمیته نظامی در بروکسل شرکت کرد

ارتشبد آکار: "ناتو باید در مبارزه با تروریزم حمایتی ملموس از ترکیه بعمل آورد"

ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، در 176-امین جلاس کمیته نظامی در بروکسل شرکت کرد. 

ارتشبد آکار اظهار داشت ناتو باید در مبارزه با تروریزم حمایتی ملموس از ترکیه بعمل آورد. 

در چارچوب این اجلاس کارکرد بافت فرماندهی و فعالیت میسیون های موجود در ناتو، وضعیت عمومی امنیت افغانستان و مبارزه با تروریزم مورد ارزیابی قرار گرفت. 

بر اساس اطلاعات دریافتی، ارتشبد خلوصی آکار گفته است که ناتو باید در مبارزه با تروریزم مسئولیت بیشتری بر عهد ه گرفته و حمایت ملموس تری از ترکیه بعمل آورد. 

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، در چارچوب این اجلاس با روسای ارتش های آمریکا؛ اتریش، رومانی؛ استرالیا، اسرائیل و ایتالیا دیدار کرد. 

 خبرهای مرتبط