یاریهای نهادهای دولتی ترکیه به سوریها ادامه دارد

تریلرهای حامل یاریهای بشردوستانه بعد از خوانده شدن دعا راه سوریه را در پیش گرفتند

یاریهای نهادهای دولتی ترکیه به سوریها ادامه دارد

استانداری اسکی شهیر و مدیریت استانی وضعیتهای اضطراری و آفات طبیعی نخست وزیری ترکیه " آفاد " در چهارچوب کمپین " امیدی برای مظلومین سوری باش " به مناطق عزز و حلب سوریه 7 تریلر و یک کامیون حامل مواد غذایی ارسال کردند.

تریلرها بعد از خواندن دعا از سوی حاضرین در مراسم بدرقه، بسوی مناطق مذکور به حرکت درآمدند.

عظمی چلیک استاندار اسکی شهیر طی سخنانی در مراسم بدرقه که در کوچه مفتی گری در مقابل ساختمان استانداری ترتیب یافت، تاکید کرد، در مرز جنوبی ترکیه یک تراژی انسان جریان دارد.

چلیک با اشاره براینکه، از سال 2011 بدینطرف صدها هزار نفر در منطقه مورد بحث جان خود را از دست داده اند، اظهار داشت، میلیونها نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. بخش اعظم اینها میهمان ترکیه می باشند. قلب ملت ترک آکنده از مهر و محبت است. این ارزش از اجدادمان به میراث مانده است. عقایدمان نیز بجای آوردن این ارزش را حکم می کند.  

رجب بایار مدیر استانی آفاد نیز از مردم خیری که به کمپین مورد بحث یاری کرده اند، سپاسگزاری کرد.

تریلرها و کامیون حامل یاریهای بشردوستانه بعد از دعای دلاور شاهین قائم مقام مفتی استان به سوریه بدرقه شدند.خبرهای مرتبط