سفر وزیر خارجه ترکیه به لبنان

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه جهت انجام یک دیدار کاری به کشور لبنان سفر کرد.

622169
سفر وزیر خارجه ترکیه به لبنان

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه جهت انجام یک دیدار کاری به کشور لبنان سفر کرد.

چاووش اوغلو در جریان این سفر، به حمایت ترکیه از انتخابات ریاست جمهوری و روند تشکیل حکومت جدید در کشور لبنان تاکید خواهد کرد.

در تاریخ 31 اکتبر پس از یک بحران دو و نیم ساله ریاست جمهوری در لبنان، میشل عون رئیس جمهوری این کشور شد.

چاووش اوغلو در جریان سفرش به لبنان با میشل عون رئیس جمهوری، نبیه بری رئیس مجلس، تمام سلام نخست وزیر موقت، سعد حریری نخست وزیر منتصب و گبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین در مرکز فرهنگ یونس امره در بیروت با جامعه ترک در لبنان دیدار و گفتگو خواهد کرد.   خبرهای مرتبط