اتحادیه اروپا بیش از ترکیه آسیب خواهد دید

اظهارات نومان کورتولموش در نشست هئیت وزیران

اتحادیه اروپا بیش از ترکیه آسیب خواهد دید

نومان کورتولموش٬‌معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه طی سخنانی در نشست هیئت وزیران در آنکارا در مورد تصمیم پارلمان اروپا به خبرنگاران گفت: "ما نمی خواهیم روابط با اروپا به جهت منفی گرایش پیدا کند، در صورت چنین اتفاقی، اتحادیه اروپا بیش از ترکیه دچار آسیب و متضرر خواهد شد. این اتحادیه در این مورد بیش از ترکیه تأثیر پذیر است".

کورتولموش افزود: رویکرد مثبت در مورد ترکیه در نشست سران اروپا به لحاظ سیاست منطقی اروپا حائز اهمیت است.

معاون نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: "به روشنی مشاهده می‌شود که سیاست های ضد ترکیه ای، ضد اسلامی و ضد مهاجرتی جناح راست افراطی، پارلمان اروپا را تحت تاثیر خود قرار داده است. بنابراین ماهیت این تصمیم که در واقع هشدار دهنده ای برای خود اروپا نیز هست، پیش از همه از سوی سیاسیون اروپا باید مورد بررسی قرار گیرد". 

وی در ارتباط با حمله هوایی به نظامیان ترکیه در ادامه عملیات سپر فرات٬ اظهار داشت: "جناب پوتین اعلام کرد که این هواپیماها متعلق به روسیه نیست. شواهد و مدارک همه تحرکات در منطقه و این که حمله مذکور توسط پهباد یا هر چیز دیگری صورت گرفته است، در اختیار ما قرار دارد. پس از تأیید این اطلاعات اقدامات لازم لحاظ خواهد شد".خبرهای مرتبط