سفرای رومانی، پرتغال و یمن استوارنامه های خود را تقدیم اردوغان کردند

سفرای رومانی، پرتغال و یمن با رییس جمهور ترکیه عکس یادگاری گرفتند

606305
سفرای رومانی، پرتغال و یمن استوارنامه های خود را تقدیم اردوغان کردند
cumhurbaşkanı güven mektubu yemen.jpg
cumhurbaşkanı güven mektubu yemen.jpg
cumhurbaşkanı güven mektubu portekiz.jpg

سفرای رومانی، پرتغال و یمن استوارنامه های خود را تقدیم رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه کردند.

ابتدا گابریل کاتالین شوپاندا که از سوی دولت رومانی به عنوان سفیر جدید این کشور در آنکارا معرفی شده است، با حضور در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه، استوارنامه خود را تقدیم رجب طیب اردوغان کرد.

در این مراسم شوپاندا پس از معرفی همسر و برخی کارمندان سفارت رومانی در آنکارا، با رئیس جمهوری ترکیه عکس یادگاری گرفت.

دومین مراسم با حضور سفیر پرتغال برگزار شد.

پائولا لیال سلوا که از سوی دولت پرتغالی به عنوان سفیر جدید این کشور در آنکارا معرفی شده است، با حضور در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه، استوارنامه خود را تقدیم رجب طیب اردوغان کرد.

در این مراسم سلوا پس از معرفی برخی کارمندان این سفارت در آنکارا، با رئیس جمهوری ترکیه عکس یادگاری گرفت.

عبدالله علی فاضل السعدی که از سوی دولت یمن به عنوان سفیر جدید این کشور در آنکارا معرفی شده نیز سومین سفیری بود که با حضور در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه، استوارنامه خود را تقدیم رجب طیب اردوغان کرد.

در این مراسم السعدی پس از معرفی برخی کارمندان این سفارت در آنکارا، با رئیس جمهوری ترکیه عکس یادگاری گرفتند.خبرهای مرتبط