فیکری ایشیک: عناصر نیروی هوایی ترکیه در عملیات موصل شرکت خواهند کرد

وزیر دفاع ملی ترکیه: تصمیم گیری در مورد آینده موصل بدون ترکیه امکان پذیر نمی باشد

فیکری ایشیک: عناصر نیروی هوایی ترکیه در عملیات موصل شرکت خواهند کرد

فیکری ایشیک وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام داشت، در رابطه با شرکت عناصر نیروی هوایی ترکیه در عملیات موصل با نیروهای ائتلاف توافق حاصل شد.

ایشیک در رابطه با عملیات موصل بیاناتی ایراد کرده و گفت، تصمیم گیری در مورد آینده موصل بدون ترکیه امکان پذیر نمی باشد.خبرهای مرتبط