انتصاب رئیس کمیسیون تحقیق پیرامون کودتای نافرجام 15 جولای در مجلس ملی کبیر ترکیه

اولین نشست این کمیسیون که در پی اقدام به کودتا در تاریخ 15 جولای تشکیل شد، روز گذشته برگزار گردید.

انتصاب رئیس کمیسیون تحقیق پیرامون کودتای نافرجام 15 جولای در مجلس ملی کبیر ترکیه

رشاد پتک نماینده مجلس از حزب عدالت و توسعه به ریاست کمیسیون تحقیق پیرامون اقدام به کودتا توسط ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY) در مجلس ملی کبیر ترکیه منصوب گردید.

اولین نشست این کمیسیون که در پی اقدام به کودتا در تاریخ 15 جولای تشکیل شد، روز گذشته برگزار گردید.

در این نشست، رئیس، قائم مقام، سخنگو و کاتب کمیسیون انتخاب گردید.

سلجوق اوزداغ از همین حزب به عنوان قائم مقام این کمیسیون انتخاب، وظیفه سخنگو نیز به بلما ساطیر محول شده و سرکان بایرام نیز به عنوان کاتب منصوب گردید.خبرهای مرتبط