حمله هوایی جنگنده های متعلق به نیروهای مسلح ترکیه علیه مواضع پ ک ک در شمال عراق

در بین مواضع منهدم شده پناهگاه های زیرزمینی و یک انبار مهمات وجود دارد.

577802
حمله هوایی جنگنده های متعلق به نیروهای مسلح ترکیه علیه مواضع پ ک ک در شمال عراق

جنگنده های متعلق به نیروهای مسلح ترکیه در منطقه قندیل در شمال عراق که به عنوان لانه سازمان تروریستی پ ک ک شناخته میشود، حمله هوایی ترتیب داد.

جنگنده ها در پی دریافت یک گزارش از منابع اطلاعاتی، مواضع شناسایی شده در منطقه را هدف قرار دادند.

در بین مواضع منهدم شده پناهگاه های زیرزمینی و یک انبار مهمات وجود دارد.

گفتنی است تروریستهای موجود در این پناهگاه ها در جریان این عملیات از قدرت عمل ساقط شده اند.خبرهای مرتبط