عملیات سپر فرات نیروهای مسلح ترکیه در الباب

جزئیات عملیات سه مرحله ای نیروهای مسلح ترکیه برای پاکسازی الباب از تروریستهای داعشی مشخص گردید

573125
عملیات سپر فرات نیروهای مسلح ترکیه در الباب

نیروهای مسلح ترکیه در پی پاکسازی جرابلس از تروریستهای داعشی اکنون نیز مسیر عملیات سپر فرات را بسوی الباب تغییر دادند.

جزئیات عملیات سه مرحله ای نیروهای مسلح ترکیه برای پاکسازی الباب از تروریستهای داعشی مشخص گردید.

بموجب طرح عملیاتی ، منطقه بین چوبانیگ و الباب در چهارچوب عملیات سپر فرات از تروریستها پاکسازی خواهد شد، سپس مین های جای سازی شده در اطراف الباب منهدم خواهد شد.

پس از پاکسازی مین ها سه گروه موسوم به سلطان مراد، فاتح سلطان و احرار الشام بسوی الباب پیش روی خواهند کرد.

نیروهای مسلح ترکیه در عملیات پاکسازی منطقه با تروریستها وارد درگیری نشده و ارتش آزاد سوریه را از خط پشت جبهه دنبال خواهد کرد.

واحدهای زرهی اهداف سازمان تروریستی داعش را  با آتش توپخانه در هم خواهد کوبید.

در پی انهدام اهداف مورد نظر ارتش آزاد سوریه گام به گام در الباب پیش روی خواهند کرد.

از عملیات نیروهای مسلح ترکیه در الباب هواپیماهای نیروهای ائتلاف پشتیبانی خواهند کرد.

پهپاد بایراک تار در خط مرزی  برای مقابله با حملات احتمالی موشکی داعش 24 ساعت انجام وظیفه خواهد کرد.

منطقه 5 هزار کیلومتر مربعی در محوطه 98 متری و 48 کیلومتری مورد پیشنهاد ترکیه منطقه امن ممنوعه بر روی پرواز را تشکیل خواهد داد.خبرهای مرتبط