ترکیه در مورد رقه هیچ برنامه نظامی ندارد

ابراهیم کالین به ارزیابی عملیات سپر فرات که از سوی نیروهای مسلح ترکیه علیه تمامی گروههای تروریستی و در راس داعش آغاز شده است، پرداخت

ترکیه در مورد رقه هیچ برنامه نظامی ندارد

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت: ترکیه در مورد رقه هیچ برنامه نظامی ندارد.

ابراهیم کالین به ارزیابی عملیات سپر فرات که از سوی نیروهای مسلح ترکیه علیه تمامی گروههای تروریستی و در راس داعش آغاز شده است، پرداخت.

کالین با تاکید بر اینکه به همراه ائتلاف بین المللی عمل و حرکت می کنند، گفت: در پاکسازی کامل این منطقه از داعش مصمم هستیم.  

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با تاکید بر اینکه ترکیه با ترتیب عملیات سپر فرات عزم خود را در جهت مبارزه با ترور به تمامی جهانیان نشان داد، گفت: در مورد شهر رقه که داعش در آن قدرت دارد، هیچ برنامه نظامی نداریم.

کالین به سخنان خود چنین ادامه داد: به پاکسازی منبچ از داعش کمک کردیم. در عملیات آنها شرکت نکردیم، اما به شکل اصولی اعلام حمایت کردیم. تنها یک شرط داشتیم و آن هم این بود که پ. ی. د وارد آنجا نخواهد شد و در آنجا نخواهد ماند. هم اکنون در مورد رقه برنامه نظامی نداریم.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در مورد عملیات احتمالی نیروهای ائتلافی در مورد الباب نیز به ارائه اطلاعات پرداخته و گفت: اینها اطلاعات عملیاتی هستند. بر روی این موارد کار می شود. پیشنهاد اوباما به رئیس جمهور ما در این چارچوب باید مورد بررسی قرار گیرد. ما در پاکسازی این خط از داعش به همراهی نیروهای ائتلاف بین المللی مصمم هستیم.   خبرهای مرتبط