پیغام تبریک نخست وزیر ترکیه به مناسبت عید قربان

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه پیغامی به مناسبت عید قربان منتشر نمود

569412
پیغام تبریک نخست وزیر ترکیه به مناسبت عید قربان

ییلدیریم در پیغامش به مناسبت عید قربان، ابراز داشت: "شبکه های خائن، هرگز قادر به از میان بردن تمامیت ملتی که به شکل یک تن میباشند، نخواهند بود. همه بازیهای کثیفی که هدفشان از میان بردن یکپارچگی ما وکاهش قدرتمان میباشد، بیهوده است."

وی ضمن ابراز اینکه تا تصفیه کامل کشور از ترور و خشونت، به مبارزه مان ادامه خواهیم داد، گفت: "هیچ شبکه خائنی، قادر به خم کردن سر ملتمان نخواهد بود."خبرهای مرتبط