پرداخت مبالغ هنگفت برای بدنام نمودن ترکیه

سازمان تروریستی فتح الله گولن با پرداخت مبالغ هنگفت، گزارشی که ترکیه را بدنام مینماید، منتشر کرده است

پرداخت مبالغ هنگفت برای بدنام نمودن ترکیه

ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY)، توسط مبالغی که از اعضایش در ترکیه جمع آوری شده بود، گزارشی که ترکیه را بدنام مینماید را توسط ادوارد گارنیر نماینده مجلس انگلیس نوشت.

این خبر در روزنامه تایمز انگلستان منتشر شد.

روزنامه،اعلام داشته است که ادوارد گارنیر، برای نوشتن این گزارش با تیتر"احترام به حقوق بشر در ترکیه و برتری حقوق" که ترکیه را مورد انتقاد قرار میدهد، مبلغ 115 هزار و 994 استرلینگ (حدود 455 هزار لیره ترک) از ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY)، دریافت کرده است.

بر اساس این خبر، نوشتن این گزارش، از سوی وقف روزنامه نگاران و نویسندگان که رهبر ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY)، هنوز رئیس افتخاری آن میباشد، درخواست شده است.

این گزارش که در آن به مبارزه ترکیه با سازمانهایی که مرتبط با ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY)، میباشد، اشاره گردیده است، پس از انتشار در ماه سپتامبر، به دیوید کمرون نخست وزیر انگلستان در آن دوره و فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه این کشور ارسال گردید.

روزنامه تایمز همچنین نوشته است که  هری ولف یکی از اعضای مجلس اعیان نیز در تهیه این گزارش کمک کرده است.خبرهای مرتبط