انتشار دومین قرار نامه در حکم قانون وضعیت فوق العاده در روزنامه رسمی ترکیه

نورالدین جانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی خصوصی موضوعات مهم روز را ارزیابی کرد

539351
انتشار دومین قرار نامه در حکم قانون وضعیت فوق العاده در روزنامه رسمی ترکیه

نورالدین جانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی خصوصی موضوعات مهم روز را ارزیابی کرد.

نورالدین جانیکلی در رابطه با انتشار دومین قرار نامه در حکم قانون وضعیت فوق العاده در ترکیه اعلام داشت : در این قرار نامه نیز تنظیمات بسیار مهمی انجام گرفته و بموجب آن تعدادی از ژنرال ها، دریابد ها، افسران و درجه داران مرتبط با واقعه کودتای نافرجام 15 ام جولای توسط ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن ( FETÖ/PDY ) از نیروهای مسلح ترکیه اخراج شدند.

جانیکلی ضمن اشاره به اینکه در مبارزه با ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن ( FETÖ/PDY ) برای اینکه حکومت بالفور اقدامات لازمه را انجام داده و به بعد تهدیدات پی ببرد این ارقام باید مشخص شود گفت : لیست منتشره در شماره امروز روزنامه رسمی در واقع انعکاس مقاومت دلاورانه ملت ترکیه در قبال کودتا گران و شهامت و قاطعیت آنهاست. ملت ترکیه است که این را انجام می دهد. کاری که ما می کنیم تنها استفاده از قدرتی است که ملت ترکیه به ما داده است. بدون هراس از اراده ملی استفاده کرده و آن را منعکس می کنیم. البته این اقدامات ما ادامه خواهد یافت.

معاون نخست وزیر ترکیه ضمن اشاره به وجود مشکل سیستماتیک در کشور گفت بافت موجود از خنثی سازی اقدام به کودتاهای مشابه دور است لذا بایستی در تمامی سیستم امنیتی، ساختار مکانیزم اطلاعاتی و کل سیستم تجدید نظر شده و مورد بررسی کامل قرار گیرد.

نورالدین جانیکلی به سخنان خود چنین ادامه داد : این تجدید بنیه و بررسی ها در مدت زمان طولانی انجام نخواهد گرفت. در تصمیمات متخذه در شرایط وضعیت فوق العاده نیز قاطعیت خود در این زمینه را بوضوح نشان دادیم. در مدت زمان کودتاهی به این امر مهم جامه عمل خواهیم پوشاند. بویژه تا پایان وضعیت فوق العاده یعنی تا سه ماه به این هدف در سطح قابل توجهی دست خواهیم یافت.خبرهای مرتبط