مالکیت تمامی اموال غیر منقول سازمان تروریستی فتح الله گولن به دولت ترکیه تعلق می گیرد

بیانات مهم نورالدین جانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه

مالکیت تمامی اموال غیر منقول سازمان تروریستی فتح الله گولن به دولت ترکیه تعلق می گیرد

نورالدین جانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه  در پی انتشار اولین قرار نامه در حکم قانون در چهارچوب وضعیت فوق العاده در ترکیه طی سخنانی اعلام  داشت : مالکیت تمامی موسسات و نهادی مرتبط با سازمان تروریستی فتح الله گولن که شب 15 ام جولای دست به کودتای نافرجام در ترکیه زد، به دولت جمهوری ترکیه تعلق خواهد گرفت.

نورالدین جانیکلی ضمن اشاره به اینکه در پی کودتای نافرجام 15 جولای از سوی سازمان تروریستی فتح الله گولن تصمیمات مهمی متخذ شده است خاطرنشان گردید : به  تمامی نهادهای  آموزش و پرورش ، مراکز بهداشتی ، کنفدراسیون های سندیکاها و دانشگاههای متعلق به  این سازمان تروریستی  مهر زده شده است .

معاون نخست وزیر ترکیه ضمن اشاره به اینکه اموال غیر منقول به ارزش یک میلیارد دلار سازمان تروریستی به اداره کل سازمان اوقاف انتقال خواهد یافت تاکید کرد : بخش بزرگی از هزار نهاد آموزشی سازمان تروریستی فتح الله گولن تحت نظارت وزارت آموزش ملی ترکیه به فعالیت خود ادامه خواهد داد، مراکز بهداشتی وابسته به سازمان تروریستی نیز بدست وزارت بهداشت ترکیه دوباره احیا خواهد شد.خبرهای مرتبط