خبر فوری: نشست شورای امنیت ملی به پایان رسید

بیانیه ذیربط با این نشست در پی برگزاری نشست شورای وزیران صادر خواهد شد

خبر فوری: نشست شورای امنیت ملی به پایان رسید

نشست شورای امنیت ملی که به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در کاخ ریاست جمهوری برگزار گردید، به پایان رسید.

در پایان این نشست انتطار صدور یک بیانیه میرفت ولی به گفته مقامات، این بیانیه در پی نشست شورای وزیران صادر خواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه شنبه طی سخنانی به اهمیت این نشست ها اشاره کرده بود.

اردوغان گفته بود که "تصمیم بسیار مهمی اتخاذ خواهیم کرد. باید به سرعت تصمیم گیری کرده و به سرعت نتیجه گیری کنیم."


برچسب ها: اردوغان

خبرهای مرتبط