ابراهیم کالین: ملت ترکیه به بهای جان خود از دمکراسی دفاع کردند

سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه با حضور در میان مردم اظهار داشت:" تا زمانیکه مردم شعور دموکراتیک و اراده ملی خود را نشان دهند کودتاچیان درسهای لازم را خواهند آموخت."

531556
ابراهیم کالین: ملت ترکیه به بهای جان خود از دمکراسی دفاع کردند

حضور مردم برای دفاع از دموکراسی در برابر خانه رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در استانبول همچنان ادامه دارد.

در این میان ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه با حضور در میان مردم اظهار داشت:" تا زمانیکه مردم شعور دموکراتیک و اراده ملی خود را نشان دهند کودتاچیان درسهای لازم را خواهند آموخت."

وی با بیان اینکه ملت ترکیه به بهای جان خود از دمکراسی دفاع کردند افزود:" ملت ترکیه به تمام جهان یک پیام دارد. این کشور فقط یک صاحب دارد و صاحب ان ملت است. این کشور یک فرمانده دارد و انهم رجب طیب اردوغان است."

کالین با اشاره به اینکه ملت اسوده باشند تصریح کرد:" برای اینکه بار دیگر شاهد چنین حرکت مشئومی نشویم دولت و ملت دست در دست هم در حال انجلم اقدامات لازم هستند. خیال ملت اسوده باشد. کودتا خنثی شده است. به همان صورت که رییس جمهوری فرموده اند درنگ چایز نیست حرکت ادامه خواهد داشت."

 

 خبرهای مرتبط