ترکیه روابطش با کشورهای همسایه را گسترش خواهد داد

نخست وزیر ترکیه گفت: " دوستیهایمان را گسترش و دشمنیهایمان را کاهش خواهیم داد."

ترکیه روابطش با کشورهای همسایه را گسترش خواهد داد

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، ضمن ابراز اینکه ترکیه روابطش با کشورهای همسایه را گسترش خواهد داد، گفت: " دوستیهایمان را گسترش و دشمنیهایمان را کاهش خواهیم داد."

نخست وزیر ترکیه در برنامه آموزشی آکادمی سیاست که در اداره استانی حزب عدالت و توسعه در آنکارا برگزار گردید، شرکت نمود.

وی طی سخنانش در این برنامه، ضمن ابراز اینکه هیچ جایی از دنیا وجود ندارد که پرچم ترکیه در آن به اهتزاز در نیاید، اعلام داشت که ترکیه همه کشورها را به عنوان دوست دیده، از این پس نیز با افزایش روابط دوستی با کشورهایی که دریای سیاه و مدیترانه را احاطه کرده اند، اختلافات را به حداقل خواهد رساند.

ییلدیریم ضمن ابراز اینکه، به شکلی بسیار فعال، سعی در گسترش صلح در منطقه و جهان داریم، به عادی سازی روابط با روسیه و اسرائیل اشاره کرد.

نخست وزیر گفت: "روابطمان با کشورهای همسایه را گسترش خواهیم داد. با عراق، سوریه، مصر، دلیلی برای مناقشه ما با کشورهای منطقه و تیره گی روابطمان با آنها وجود ندارد."

بینالی ییلدیریم ضمن اشاره به حوادث تروریستی و مبارزه با ترور، گفت: "تحت کنترل گرفتن ترور در داخل ترکیه و جای دادن این مسئله در پایین ترین بخش از لیست دستور کار، اولویتمان میباشد. کسی  سعی نداشته باشد تا ما را نصیحت کند. کسی جرات پرسیدن اینکه چرا این عملیاتها پایان نمی یابد را به خود ندهد. این عملیاتها پایان نخواهد یافت. تا زمانی که این سازمان تروریستی به کشتار انسانهای غیر نظامی ادامه دهد، تا زمان که اسلحه اش را به سوی سربازان، پلیس و محافظان بگیرد، تا زمان که آنها را شهید کند، شهروندانمان را ترسانده و زندگیشان را تلخ کنند، تا زمانی که شهروندانمان قادر به سفر کردن به همه نقاط کشورمان نباشند، این عملیاتها ادامه خواهد داشت."ترکیه روخبرهای مرتبط