دونالد توسک : ترکیه شریک قابل اطمینان اتحادیه اروپاست

رئیس شورای اتحادیه اروپا به لزوم همبستگی بین ترکیه و اتحادیه اروپا تاکید کرد

دونالد توسک : ترکیه شریک قابل اطمینان اتحادیه اروپاست

دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در مصاحبه با گزارشگر روزنامه آلمانی بیلد اعلام داشت : ترکیه یک شریک قابل اطمینان می باشد.

وی تاکید کرد : ترکیه که دارای مرزهای ناامن با کشورهای همسایه خود سوریه، عراق و ایران بوده و از بیش از دو میلیون پناهجو میزبانی می کند، با امن ترین و قابل اعمتاد ترین کشور در منطقه خود است.

دونالد توسک با تاکید بر اینکه به همین علت اتحادیه اروپا بایستی با ترکیه همبستگی و همیاری داشته باشد اعلام داشت : مذاکرات با ترکیه در مورد معافیت ویزا تا ماه اکتبر ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط