حمله نیروهای مسلح ترکیه به سازمان تروریستی داعش

نیروهای مسلح ترکیه به حملات موشکی که به شهر کیلیس انجام گردید، عکس العمل نشان دادند

482826
حمله نیروهای مسلح ترکیه به سازمان تروریستی داعش

نیروهای مسلح ترکیه به دومین حمله موشکی که از سوی اعضای سازمان تروریستی داعش انجام گردید، توسط تانکهای اوبوس عکس العمل نشان دادند.

دو موضع داعش، در مناطق "آرشاک" و "ایکداه" شناسایی شده توسط توپ مورد هدف قرار گرفت. در نتیجه انهدام مهماتی که در منطقه مذکور وجود داشت، جمعا 30 عضو سازمان تروریستی از قدرت عمل ساقط شدند.

همچنین در منطقه "احتمالات" دو موضع توپی، یک انبار مهمات، مورد هدف قرار گرفته و منهدم شد در نتیجه این حمله نیز 20 عضو دیگر سازمان تروریستی از قدرت عمل ساقط گردیدند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی نیروهای مسلح ترکیه، در هر دو منطقه تعداد بسیاری عضو سازمان تروریستی داعش، مجروح شده اند.خبرهای مرتبط