مسئول بخش جوانان پ ک ک در آنکارا دستگیر شد

مبارزه با سازمان تروریستی پ ک ک در شهرهای بزرگ ترکیه نیز ادامه دارد

429625
مسئول بخش جوانان پ ک ک در آنکارا دستگیر شد

مبارزه با سازمان تروریستی پ ک ک در شهرهای بزرگ ترکیه نیز ادامه دارد.

در عملیات ضد تروریستی در آنکارا پایتخت ترکیه، مسئول شاخه جوانان پ ک ک دستگیر شد.

اکیب های شعبه مبارزه با تروریزم و اطلاعات اداره کل امنیت آنکارا، به یک خانه درمحله جعبه جی که از سوی شاخه جوانان پ ک ک مورد استقاده قرار می گرفت، عملیات ترتیب دادند.

در این عملیات 5 تن بازداشت شدند.

این افراد پس از کنترل سلامتی شان برای بازجویی به شعبه مبارزه با تروریزم اداره کل پلیس امنیت آنکارا منتقل شدند.

یکی از مظنونین "سوسین ش" مسئول بخش جوانان پ ک ک در آنکارا می باشد.


برچسب ها: #ترکیه , #پ ک ک , #آنکارا

خبرهای مرتبط