پ ک ک مدرسه راهنمایی را به آتش کشید

اعضای سازمان تروریستی پ ک ک به مدرسه ای در دیاربکر حمله کردند

پ ک ک مدرسه راهنمایی را به آتش کشید

تروریستهای پ ک ک مدرسه ای در دیاربکر را به آتش کشیدند.

در شهرستان باغلار، تروریستهایی که نقاب بر صورتشان بود، وارد مدرسه راهنمایی شده و با پرتاب کوکتول مولوتوف، مدرسه را به آتش کشیدند.

بر اساس دادن خبر به آتش نشانی، تیمهای آتش نشانی به محل حادثه رفته و پیش از انتقال آتش به همه بخشهای ساختمان، آن را خاموش کردند.

پلیس برای دستگیری تروریستها که از محل حادثه فرار کردند، عملیاتی آغاز نمود.خبرهای مرتبط