دکترین جدید ترکیه در امر مبارزه با گروههای تروریستی

ترکیه در سالهای اخیر در راستای مبارزه با عناصر گروه تجزیه طلب و تروریستی پ.ک.ک، استراتژی جدیدی را به مرحله عمل نهاده و در این خصوص موفقیتهای بزرگ و بسیاری را کسب کرده است.

1476417
دکترین جدید ترکیه در امر مبارزه با گروههای تروریستی

 

انتشار اخبار پی در پی کشته شدن اعضای گروه تجزیه طلب و تروریستی پ.ک.ک در کشور عراق در رسانه های داخل و خارج از ترکیه، به خوبی نشانگر این حقیقت بزرگ و سترگ است که تغییرات استراتژیک واقع شده در نحوه مبارزه و چگونگی مقابله با تروریستها در حال حاضر، ثمرات و نتایج خود را به صورت آشکاری به همراه می آورد. پس از اقدام به کودتای خائنانه و شکست خورده در روز 15 جولای سال 2016 در ترکیه، دولت آنکارا با در پیش گرفتن دکترین امنیتی جدیدو متفاوتی اقدام به رفع تهدیدات تروریستی علیه کشور کرده و در عین حال با توسعه دادن و وسیعتر کردن قابلیتهای ملی و بومی خود، به همراه تقویت بارز توان و نیروی اطلاعاتی و شناسایی خویش، گروه تجزیه طلب و تروریستی پ.ک.ک را به صورت بی سابقه ای دچار ضعف و سستی کرده و به اصطلاح زمین گیر کرده است.

اکنون به ارزیابی های جان آجون، پژوهشگر موضوعات سیاست خارجی از موسسه ستای ترکیه در این خصوص توجه فرمایید.

 

ترکیه در سالهای اخیر، با اتخاذ راهبردی تحت عنوان حداکثر فشار میدانی بر علیه گروه تجزیه طلب و تروریستی پ.ک.ک، جنگ بسیار تهاجمی و شدیدی را علیه تروریستها به نمایش گذاشته است. این راهبرد جدید، موجودیت تمامی تروریستهای وابسته به این گروه را در سطوح کشورهای تركيه، عراق و سوريه تحت فشار مستمر خود قرار داده و با هدف قرار دادن ساختار و نظام فرماندهي این گروه، اقدام به تضعیف  بخش فرماندهی و رهبری تروریستها نموده است.

 

اندکی پس از اقدام به کودتای خائنانه در 15 ژوئیه سال 2016،  ترکیه اقدام به اجرای عملیات فرامرزی سپر فرات کرد و به دنبال آن عملیات شاخه زیتون، عملیات چشمه صلح، عملیات پایداری و سپس عملیات در حال جریان پنجه عقاب علیه تروریستها در کشورهای عراق و سوریه کرد و به این ترتیب توانست با تحت کنترل در آوردن بخش بزرگی از اراضی تحت اشغال تروریستها، نیروی آنان را به حداقل ممکن برساند. فلذا ترکیه با در پیش گرفتن یک استراتژی جدید، از راهبرد سابق که مبتنی بر پیش روی و عقب نشینی از اراضی خالی شده از تروریستها بود خودداری کرد و برای اینکه این اراضی مجددا در اختیار گروههای تجزیه طلب و تروریستی قرار نگیرد در ان مناطق مستقر شد و کنترل را در دست گرفت.

 

در کنار همه این تحولات ترکیه با در پیش گرفتن این استرانژی جدید، ضمن هدف قرار دادن سرکردگان گروه تروریستی با جدیت تمام سعی در خنثی کردن ساختار فرماندهی و کنترل سازمانی ان دارد. در طی سالهای اخیر شمار زیادی از اعضای گروه کا.ج. کا و نیز سرکردگان عملیاتی گروه تجزیه طلب و تروریستی پ.ک.ک در ترکیه و نیز در کشورهای عراق و سوریه از قدرت عمل ساقط شده اند. این عملیات موفق، علاوه بر افزایش توان اطلاعاتی ترکیه، یقینا از طریق توسعه یافتن هواپیماهای ملی بدون سرنشین شناسایی و مسلح از سوی متخصصین امر در ارتش ترکیه حاصل شده است.

 

تلاش ترکیه در توسعه هواپیماهای بدون سرنشین نوع TB2 و نیز مدلهای مختلف SİHA که سبب غبطه جهانیان به ترکیه در رابطه با این فن آوریهای مدرن و موثر شده است از یکسو به صورت موفقی امکان تحرک عناصر گروه تجزیه طلب و تروریستی را تقریبا از بین برده است و از سوی دیگر سبب بروز و ظهور افسردگی عمیق و ناامیدی بالایی در میان اعضای این گروه شده است.

 

گفته می شود که در حال حاضر شمار تروریستها در داخل ترکیه به 300 نفر کاهش یافته و دیگر اعضای این گروه تروریستی در کشورهای عراق و سوریه نیز به دلیل شدت و قدرت عملیات نیروهای مسلح ترکیه به ناچار وارد فاز دفاعی شده اند و به این ترتیب بخش اعظمی از توان تهاجمی و خرابکارانه خود را از دست داده اند.

 

ارزیابی جان آجون، پژوهشگر موضوعات سیاست خارجی از موسسه ستای ترکیه را در این خصوص ملاحظه فرمودید.

 خبرهای مرتبط