کشورهای دی-8 در تجارت از «دی8پی» کارت استفاده خواهند کرد

دبیرکل گروه هشت کشور اسلامی درحال توسعه اعلام کرد که کشورهای عضو این گروه در تجارت میان خود از دی8پی کارت استفاده خواهند کرد.

1130353
کشورهای دی-8 در تجارت از «دی8پی» کارت استفاده خواهند کرد

داتو کو جعفر کو شاری، دبیرکل گروه هشت کشور اسلامی درحال توسعه طی مراسم امضای توافقنامه همکاری میان گروه دی-8 و خبرگزاری آناتولی، گفت که برای استفاده کشورهای عضو در تجارت میان خودشان «دی8پی کارت» تهیه شده است.

کو شاری با بیان اینکه درپی درخواست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای استفاده از پول های ملی کشورهای عضو دی-8 در تجارت، یک شرکت مالزیایی مسئول طراحی و توسعه کارت پرداخت ویژه به نام دی8پی کارت شده است، گفت: رئیس جمهور اردوغان پیشنهاد استفاده از واحدهای پول ملی کشورهای عضو در تجارت یا طراحی اتاق تهاتر به این منظور را داد. بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور اردوغان، دی8پی کارت (کارت پرداخت) برای استفاده از پول‌های ملی در تجارت درون سازمانی طراحی شد.

دبیرکل گروه هشت کشور اسلامی درحال توسعه تصریح کرد: با این کارت تمامی کشورهای عضو در تجارت میان خودشان یا هر گونه خرید و فروش دیگری امکان پرداخت به پول ملی خودشان را خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه طی آینده ای نزدیک روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو با تشکیل جلسه، طرح مورد نظر را نهایی خواهند کرد، ادامه داد: از اینکه همه از این طرح استقبال کردند خیلی خوشحال هستم. به وسیله نرم افزاری که به همراه این کارت طراحی خواهد شد، شهروندان تمامی کشورهای عضو در همه خریدها یا سفرهای گردشگری خود قادر به استفاده از این شیوه پرداخت خواهند بود. پس از مدتی این کارت مانند «مستر کارت» یا «ویزا کارت» خواهد شد.

کوشاری با تشکر ویژه از ترکیه به دلیل اعتماد به گروه دی-8 نیز گفت: جناب آقای اردوغان تنها رهبر ترکیه نیست بلکه بر دیگر کشورها نیز خیلی تاثیرگذار است. آقای اردوغان امتیاز و فرصت ویژه ای برای کشورهای عضو دی-8 است. تمامی اینها با پیگیری اردوغان اجرایی می‌شود. به عنوان یک شهروند مالزی باید بگویم که اردوغان به شدت در مالزی محبوب است و به دلیل اقدامات وی از او قدردانی می‌کنم. این ناشی از این است که اردوغان نه تنها برای ترکیه بلکه برای دیگر کشورها نیز رهبری می‌کند. از ترکیه و شخص اردوغان به دلیل حمایت از فعالیت ها و طرح‌هایمان بسیار متشکر هستیم.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط