گردشگران ایرانی‌ رتبه سوم در میان بازدیدکنندگان خارجی از ترکیه را دارند

در بازه زمانی ژانویه تا آوریل سال جاری در میان بازدیدکنندگان خارجی از ترکیه، ایران با افزایش 51.78 درصدی و 946 هزار و 437 بازدیدکننده در رتبه سوم قرار گرفت

2143922
گردشگران ایرانی‌ رتبه سوم در میان بازدیدکنندگان خارجی از ترکیه را دارند

بر اساس آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا آوریل سال جاری در میان بازدیدکنندگان خارجی از کشور، ایرانی‌ها با افزایش 51.78 درصدی و 946 هزار و 437 بازدیدکننده، در رتبه سوم قرار گرفتند.

بر این اساس 12 میلیون و 678 هزار و 959 گردشگر از کشور بازدید کردند که 10 میلیون و 654 هزار و 94 نفر از بازدیدکنندگان از ترکیه تبعه خارجی بوده‌اند.

بر اساس داده های موسسه آمار ترکیه اتباع مقیم خارج از کشور در سه ماه گذشته، 2 میلیون و 24 هزار و 865 شهروند از ترکیه بازدید کرده اند. به این ترتیب تعداد کل بازدیدکنندگان به 12 میلیون و 678 هزار و 959 نفر رسید.

تعداد بازدیدکنندگان خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.75 درصد افزایش داشته است.

- بیشتر گردشگران از آلمان هستند

آلمان با افزایش 16.20 درصدی و 1 میلیون و 122 هزار و 930 بازدیدکننده در بین کشورهایی که بیشترین بازدیدکننده را در 4 ماه نخست امسال به ترکیه اعزام کرده اند، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

روسیه با یک میلیون و 78 هزار و 294 بازدیدکننده در رتبه دوم قرار گرفت، ایران با افزایش 51.78 درصدی و 946 هزار و 437 بازدیدکننده در رتبه سوم قرار گرفت. پس از این کشورها بلغارستان و انگلیس قرار گرفتند.

تعداد بازدیدکنندگان خارجی از ترکیه در ماه آوریل با 8.71 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 3 میلیون و 611 هزار و 244 نفر رسید.خبرهای مرتبط