رکورد مسافر در فرودگاه بین‌المللی استانبول

ارقام جدید در وب‌سایت اداره کل فرودگاه‌های دولتی ترکیه به‌اشتراک گذاشته شد

2130729
رکورد مسافر در فرودگاه بین‌المللی استانبول

بر اساس داده‌های وب‌سایت اداره کل فرودگاه‌های دولتی ترکیه، از ابتدای امسال تا پایان ماه مارس سال 27 میلیون و 104 هزار و 54 مسافر از طریق دو فرودگاه‌ استانبول جابجا شده‌اند.

فرودگاه «استانبول» در این بازه زمانی میزبان 17 میلیون و 671 هزار و 971 مسافر بوده است.

در این فرودگاه در همین بازه زمانی 3 میلیون و 558 هزار و 813 مسافر در خطوط داخلی و 14 میلیون و 113 هزار و 158 مسافر در خطوط بین‌المللی تردد داشتند.

فرودگاه بین المللی صبیحه گوکچن استانبول نیز در این بازه زمانی میزبان 9 میلیون و 432 هزار و 83 مسافر بوده است.

در این فرودگاه در سه ماهه نخست سال جاری 4 میلیون و 294 هزار و 968 مسافر در خطوط داخلی و 5 میلیون و 137 هزار و 115 مسافر در خطوط بین‌المللی جابجا شده‌اند.

تعداد مسافران فرودگاه‌های استانبول نسبت به دوره مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش پیدا کرده‌ است.

افزایش تعداد مسافران فرودگاه‌های استانبول بر ترازنامه شرکت‌های هواپیمایی تاثیر مثبت گذاشت.

پیش بینی می‌شود این افزایش، در ماه‌های آینده با فرا رسیدن فصل گردشگری ادامه یابد.خبرهای مرتبط