افزایش 60.8 درصدی خودرو ترکیه طی 11 ماه اول 2023

در 11 ماهه سال 2023، 840 هزار و 925 دستگاه اتومبیل و 233 هزار و 57 دستگاه خودروی تجاری سبک به فروش رسید

2072277
افزایش 60.8 درصدی خودرو ترکیه طی 11 ماه اول 2023

فروش اتومبیل و خودروهای تجاری سبک در ترکیه در 11 ماه سال جاری با 60.8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 2022 به 1 میلیون و 73 هزار و 982 دستگاه رسیده و رکورد سالانه تمام دور‌ه‌ها را شکست.

پیش از این، بیشترین فروش در سال 1395 با 983 هزار و 720 دستگاه انجام گرفته بود.

در 11 ماهه سال 2023، فروش اتومبیل با 66.2 درصد افزایش به 840 هزار و 925 دستگاه و فروش خودروهای تجاری سبک با 43.7 درصد افزایش به 233 هزار و 57 دستگاه رسیده است.

در ماه نوامبر نیز فروش اتومبیل و خودروهای تجاری سبک با 39.8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 115 هزار و 40 دستگاه رسید. فروش ماه گذشته اتومبیل با 54.4 درصد افزایش به 91 هزار و 424 دستگاه و فروش خودروهای تجاری سبک با 2.3 درصد افزایش به 23 هزار و 616 دستگاه افزایش یافت.

 خبرهای مرتبط