افزایش صادرات با لیرترک در ماه نوامبر

به موازات افزایش حجم تجارت خارجی ترکیه، تجارت با لیر نیز به روند صعودی خود ادامه داد

1914429
افزایش صادرات با لیرترک در ماه نوامبر

صادرات ترکیه با لیر در ماه نوامبر(2022) نسبت به ماه مشابه سال قبل 114 درصد افزایش یافت و به 15 میلیارد و 679 میلیون لیر رسید.

بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی ترکیه، در ماه نوامبر امسال، صادرات کل کشور با 1.9 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 21.9 میلیارد دلار و واردات نیز با 14 درصد افزایش به 30 میلیارد و 655 میلیون دلار رسید. از سوی دیگر حجم تجارت خارجی با 8.6 درصد رشد به 52 میلیارد و 509 میلیون دلار افزایش یافته است.

به موازات افزایش حجم تجارت خارجی ترکیه، تجارت با لیر نیز به روند صعودی خود ادامه داد.

صادرات ترکیه با لیر در ماه ژانویه 7 میلیارد و 20 میلیون لیر، واردات نیز 12 میلیارد و 135 میلیون لیر بود و حجم تجارت خارجی به 19 میلیارد و 154 میلیون لیر افزایش یافت.

 خبرهای مرتبط