افزایش درآمد خالص گازپروم در ربع سوم سال 2021

درآمد خالص گازپروم با 70 درصد افزایش در ربع سوم سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به سطح 2,4 تریلیون روبل رسید

1740233
افزایش درآمد خالص گازپروم در ربع سوم سال 2021

درآمد خالص شرکت انرژی گازپروم روسیه با افزایش به 581,8 میلیارد روبل در ربع سوم سال جاری رکورد زد.

گازپروم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، درآمد خالص شرکت نیز با 70 درصد افزایش در ربع سوم سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به سطح 2,4 تریلیون روبل رسید.

این شرکت که در ربع سوم سال گذشته 251 روبل ضرر کرده بود، با 581,8 میلیارد روبل سود در دوره مشابه سال جاری رکورد شکست.

فامیل صادق‌اف رئیس کمیته اجرایی گازپروم طی سخنانی اظهار داشت، فروش گازطبیعی با اروپا در ربع چهارم سال جاری از نرخ بالایی صورت گرفته و این امر نیز برای نتایج مالی آخر سال تاثیر مثبتی به‌همراه خواهد آورد.

درآمد صادرات گازطبیعی گازپروم در سال 2020 با 39,6 درصد کاهش به 25,2 میلیارد روبل پس‌روی کرده بود.خبرهای مرتبط