افزایش 20 درصدی صادرات ترکیه در ماه اکتبر

صادرات ترکیه در ماه اکتبر با 20.1 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 20 میلیارد و 792 میلیون دلار رسید

1740160
افزایش 20 درصدی صادرات ترکیه در ماه اکتبر

صادرات ترکیه در ماه اکتبر با 20.1 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 20 میلیارد و 792 میلیون دلار رسید و واردات نیز با 12.8 درصد افزایش به 22 میلیارد و 230 میلیون دلار رسید.

داده‌های موقت تجارت خارجی ماه اکتبر که با همکاری موسسه آمار ترکیه و وزارت بازرگانی ایجاد شده است، اعلام شد.

بر این اساس، صادرات در محدوده سامانه تجارت عمومی (GTS) در ماه اکتبر با 20.1 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 20 میلیارد و 792 میلیون دلار رسید و واردات نیز با افزایش 12.8 درصدی به 22 میلیارد و 230 میلیون دلار رسید. 

کسری تجارت خارجی در اکتبر با 40.1 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به یک میلیارد و 438 میلیون دلار کاهش یافت.

 خبرهای مرتبط