رکورد جدید در صادرات محصولات کشاورزی ترکیه

بخش کشاورزی ترکیه در ماه اکتبر گذشته رکورد تاریخی در زمینه صادرات محصولات خود ثبت کرد

1728798
رکورد جدید در صادرات محصولات کشاورزی ترکیه

بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه، میزان صادرات محصولات کشاورزی در ماه اکتبر گذشته امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایش 21.8 درصد به 2 میلیارد و 840 میلیون و 461 هزار دلار رسید و رکورد جدیدی در صادرات ماهانه این بخش به ثبت رسید.

همچنین سهم صادرات محصولات کشاورزی از صادرات کل ترکیه در اکتبر 2021 به 14.9 درصد رسید.

میزان صادرات بخش‌ صنعتی با 18.8 درصد افزایش به 15 میلیارد و 769 میلیون دلار و بخش معدن نیز با 18.4 درصد افزایش به 466 میلیون دلار و 287 هزار دلار رسید.

صادرات کل ترکیه در اکتبر امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 19.2 درصد افزایش به 19 میلیارد و 77 میلیون دلار رسیده است.خبرهای مرتبط